Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, dlatego ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do świadczenia usług na wysokim poziomie. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym serwisie zasadami zbierania i rozpowszechniania informacji o Użytkownikach. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą deklaracją ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail kosmikus@kosmikus.pl

Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności Portalu Kosmikus.pl, Użytkownik musi się zarejestrować, podając swój login (nazwę użytkownika) oraz hasło i adres e-mail (swój w przypadku rejestrującego. Podczas rejestracji nauczyciela będziemy prosili o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Podczas rejestracji ucznia będziemy prosili o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail rodzica lub opiekuna. Dane te będą używane do wystawienia faktury proforma w czasie procesu zakupu.

Ponadto podczas każdej wizyty Użytkownika na stronach internetowych portalu automatycznie zbierane są dane takie jak jego adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Nasza strona internetowa może również wykorzystywać cookies, służące identyfikacji przeglądarki Użytkownika.


Jak wykorzystujemy dane

Administratorem zbioru danych Użytkowników jest YDP. Niektóre czynności z zakresu przetwarzania danych mogą zostać powierzone osobom trzecim na podstawie odrębnej umowy.

YDP przetwarza dane Użytkownika w celu realizacji Usługi, wykorzystując w tym celu dane, jakie zostają udostępnione przez Użytkownika podczas procesu rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

YDP może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez YDP. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny.

YDP jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Użytkowników, przechowywanych przez YDP przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji, są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług.

Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane przez YDP do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy, wyłącznie za zgodą tego Użytkownika. Adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. YDP zobowiązuje się do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.


W jaki sposób można zmienić dane?

Użytkownik Portalu Kosmikus.pl ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. Może samodzielnie zmienić swoje dane (hasło i adres e-mail), logując się do portalu i klikając link „Profil”.


W jaki sposób zabezpieczamy dane?

Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) i odpowiednich rozporządzeń.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.


Informacje dotyczące wykonanych zadań i wyników

Wyniki zadań wykonanych przez Ucznia są dostępne jedynie dla przypisanego mu nauczyciela. Wyniki nie są powiązane z danymi osobowymi.

YDP nie przetwarza danych innych niż podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta i logowaniu, w szczególności nie zbiera danych Uczniów wykonujących zadania przy pomocy Zasobów, ani wyników wykonanych przez nich zadań w celu innym niż udostępnienie ich Nauczycielowi oraz w celach statystycznych.


Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach internetowych Portalu Kosmikus.pl